Dow Jones

Om Dow Jones

Dow Jones

aktieindexär det äldsta av de amerikanska indexen. Efter att snabbt ha gått vidare från att verka som en indikator för den största industrisektorn på den amerikanska marknaden, täcker numera Dow Jones 30 av amerikas största företag från skilda industrier t.ex. Coca-Cola och Boeing.
Detta index lanserades den 26 maj 1896.

Dow Jones återspeglar dynamiken från 30 av USA:s största företag och är mer sårbar för påverkan från var och en av dem än det mer komplexa indexet S& P500.