Israel 35

Om Israel 35

TA-35 aktieindex (ett annat välkänt namn är Tel Aviv-35) är ett index som återspeglar Israels börsmarknad och prisdynamiken för de 35 största företagen ( med andelar av lägst 600 miljoner i kapital) som är listade på Tel Avivs Stock Exchange (TASE).

TA-35 lanserades på Tel Aviv börsen 1 januari 1992 med en basnivå på 100.

Indexet stöds av Tel Aviv-börsen och omräknas online under handelssäsongen.