Italy 40

Om Italy 40

Det största aktieindexet på den italienska nationella börsen utgör cirka 80% av marknadsvärdet på den inre marknaden. Detta index utvärderar effektiviteten i verksamheten med aktier från de 40 mest likvida och högst kapitaliserade företagen i landet. Indexet är under överinseende av FTSE Group.