MEX BOLSA Index

Om MEX BOLSA Index

MEX BOLSA Index (ticker - IS) är Mexikos största aktieindex. Det inkluderar 35 företag listade på den mexikanska börsen och dess komposition uppdateras halvårsvis. Komponenterna av indexet är alla ensidiga med börsvärdet.

Mex Bolsa bildades 30 oktober 1978 och från och med 2009 har det inkluderat aktiehandel på den mexikanska börsen.

Det består av aktier från flera olika sektorer, bland annat telekom, tung industri, tjänster, konsumentvaror, konstruktion, sjukvård och finans. Det är i huvudsak ett brett marknadsindex och Mexikos svar på P500 kan man säga.

Investeringsmöjligheter

Mexiko är starkt beroende av både oljepriset och deras granne i norr som står för 80 % av hela deras exportmarknad. Den mexikanska börsen och MEX BOLSA är extremt reaktiva på de här två influenserna.

Precis som majoriteten av indexen upplever även MEX BOLSA utdragna trender. Med detta sagt uppvisar det även ofta perioder med hög volatilitet. 2009 till exempel växte det med 80 % inom 11 månader. Under tillväxtperioder stiger det vanligtvis med 3 % per månad.