NASDAQ 100

Om NASDAQ 100

Indexet Nasdaq 100 är ett index med de 100 största, vad gäller marknadskapital, högteknologiska företagen som är listade på NASDAQ börsen. Det inkluderar inte företag från finanssektorn, utan de finns istället på NASDAQ Financial-100. Bland företagen i detta index finns teknikgiganter som Apple och Microsoft.
Indexet lanserades 1985 och 1998 involverades även utländska företag.

Nasdaq 100 Index återspeglar dynamiken hos en högteknologisk USA- sektor. Under perioder med kraftig uppgång för IT-industrin, kan detta index växa långt mer än andra mer komplexa index, men i perioder då investerare har andra sektorer i sikte, kan detta index halka efter.