RUSSELL 2000

Om RUSSELL 2000

Aktieindexet Russell 2000 är en av de mest populära aktieindexen i USA som representerar mindre företag på börsen. I indexet ingår främst företag inom finanssektorn, högteknologisektorn samt sektorn för tillverkning av kapitalvaror
Indexet lanserades 19 juli 1991.

Russell 2000 kan mycket väl uppvisa en större dynamik än S&P400 и S&P500 på grund av högre instabilitet hos mindre företag. Företaget som sådant återspeglar USA:s ekonomi och tillväxt med prioritet på finansiella, teknologiska och kundrelaterade områden.