Russia50 Index

Om Russia50 Index

Uträkningen av RTS-indexet baseras på aktierna från de 50 största och dynamiskt utvecklande företagen i huvudsektorerna i den ryska ekonomin. Listan över företagen och deras andelar (vikt) i indexet ses över varje kvartal.