S&P 500

Om S&P 500

Aktieindexet Standard&Poor’s 500 är en av de främsta aktieindexen i USA. Det beräknas via Standard&Poor’s. Indexet inkluderar 500 av marknadens största företag på den amerikanska börsen, vilket gör detta index till en av de mest precisa indikatorerna för dynamiken av den amerikanska ekonomin. Indexet lanserades den 4 mars , 1957.

S&P500 Index är det index som generellt ger den mest reella återspeglingen av den ekonomiska tillväxten i USA som inte beror på enskilda företag eller sektorers unika situationer.