Spain 35

Om Spain 35

Det största aktieindexet i Spanien beräknas på grundval värdepapprena i de 35 största företagen representerade på Madridbörsen. Listan över företag som ingår i indexet revideras två gånger per år, på den första arbetsdagen i januari och juli.

Just nu det totala börsvärdet av de bolag som ingår i indexet över 320€ miljarder.