Koppar

Om Koppar

Koppar, industrimetall

Tack vare att Koppar har så pass unika egenskaper, är metallen användbar inom en rad olika områden, där elindustrin är den största (kopplingar, ledningar, värmeledare, kylaggregat och datakylare). Koppar används även inom produktion av skarvlösa pipelines för överföring av både flytande kemikalier och gaser.

Priset för Koppar beror i huvudsak på tillväxten av den efterfrågande industrisektorn samt på vilken kapacitet utvinningsbranschen kan leverera råmaterialet.