Guld

Om Guld

Guld, ädelmetall

Guld kan användas både inom industrin, främst inom elektronikbranschen, smyckesindustrin och som en investeringstillgång. Många centralbanker har guldtackor som reserv tillsammans med de största valutorna i världen.
Tack vare den speciella statusen är guldkvoter mer sårbara vad gäller spekulationernas inverkan jämfört med andra industrimetaller eller ädelmetaller. Att allt fler i ett land förlitar sig på guldhandeln kan bero på ökat kapital, inflation världen över, ekonomisk instabilitet, finanspolitik samt central bankernas policier.