Brent Crude Oil

Om Brent Crude Oil

Brent är en Europeiskt gradering av olja som produceras i Nordsjön. Sedan 1971 har den satt standard för råolja och används för prissättning för mer än 40 % av all graderad olja i världen, speciellt den ryska Uraloljan.

Oljepriset bestäms likvärdigt beroende på geopolitik, makroekonomi och balansen mellan tillgång och efterfrågan. Oljepriset influeras till stor del av den överenskomna prisbilden som sätts av Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) där länder som Iran, Irak, Libyen, Förenade Arabemiraten, Algeriet, Nigeria, Ecuador och Angola.