Heating Oil

Om Heating Oil

Brännolja är en biprodukt av oljeraffinering. Brännoljan används i stor skala för uppvärmning av amerikanska hushåll.

Prisbilden i USA påverkas av börsen och beror till största del på balansen mellan tillgång och efterfrågan. Sambandet med oljepriset är relevant, men vädrets påverkan kan också influera instrumentet som i och med temperaturskillnader kan visa en mer oberoende prisbild under en kortare tidsperiod.