Henry Hub Natural Gas

Om Henry Hub Natural Gas

Henry Hub Natural Gas är en gradering av naturgas som produceras i USA och går via en hub i Henry Hub, Louisiana.

Priserna för naturgas i USA bestäms beroende på börsen och främst av tillgång och efterfrågan. Därtill är prisdynamiken påverkad av produktionsprofiler, vädret och något av oljepriserna.