Bli proffs med Libertex!
5 huvudfrågor om den nya ESMA-policyn

Den nya ESMA-policyn träder i kraft den 30 juli 2018. Förordningen påverkar handelsvillkor för hävstångsprodukter som CFD.

Vad ska du vara medveten om?

Professionella kunder har en lägre skyddsnivå jämfört med Retail Clients. Du hittar ytterligare information om skyddsrättigheter i paragraf 7 i klientens kategoriseringspolicy.

Hur vet man om man är en professionell handlare?

  • Har du handlat hävstångsderivat av större storlek under det senaste året?

  • Har du arbetat inom finansbranschen, i ett yrke där du behövde ha kunskap om derivathandel under minst ett år?