American Express Co.

Om American Express Co.

American Expressär en av världens största betalsystem. Företaget håller ett stadigt grepp som ledande på den amerikanska marknaden.