BASF SE

Om BASF SE

BASF SE är ett tysk kemiföretag som producerar olika typer av plast, gummi, byggnadsmaterial, gödningsmedel och livsmedelstillsatser. Det är både en av världens största producenter och ett av de mest miljövänliga företagen inom kemikaliebranschen.

Företaget grundades i Manheim 1865 av Friedrich Engelhorn, men på grund av komplicerade markrättigheter byggdes den första fabriken i Ludwigshafen. Innan Friedrich Engelhorn etablerade BASF, sålde han komprimerad kolgas i ballonger. Produktionen av gas genererade en stor mängd tjära som kunde användas till att tillverka anilin. Detta kom att bli den stora tillverkningsvaran för det nystartade företaget BASF.

Idag finns företaget i över 90 länder med cirka 122 000 anställda världen över.
BASF är listat på DAX —Tysklands största aktiemarknad — och dess marknadsandelar beräknas till ca 8 %.
BASF:s marknadsvärde är 66 miljarder euro. Därtill hade företaget 2017 en nettovinst på 6,1 miljarder euro.