BAYER AG

Om BAYER AG

Bayer AG är ett tyskt läkemedels- och kemiföretag som har varit igång sedan 1863. Företaget tillverkar ett brett sortiment av läkemedel, liksom kemiska produkter för jordbruk och olika substanser för veterinärmedicin. Förutom detta ägnar sig en separat avdelning i företaget åt produktion av polymera material av hög kvalitet, såsom polykarbonater och polyuretaner. Koncernen representeras av mer än 350 företag i olika länder i världen.