Citigroup Inc.

Om Citigroup Inc.

Citigroup är världens största finansiella konglomerat och den största förvaltaren av USA:s värdepapper.