Celgene Corp.

Om Celgene Corp.

Celgene Corp. är ett transnationellt biofarmaceutiskt företag som utvecklar och tillverkar läkemedel som riktar in sig på cancer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudkontoret för företaget ligger i USA.

Mycket forskning om användningen av läkemedel som tillverkas av Celgene bedrivs i de största medicinska centra i hela världen.