China Mobile Ltd.

Om China Mobile Ltd.

China Mobile är den största mobiltelefoni-leverantören i Kina och i världen. Företaget har dessutom det största antalet kunder.