Dropbox Inc.

Om Dropbox Inc.

Dropbox är världens mest berömda molnlagringstjänst. Huvudkontoret ligger i San Francisco. Det skiljer sig från de flesta av sina konkurrenter i att det har ett klientprogram och att det är välorganiserat, vilket erbjuder enkel åtkomst till alla filer som lagras från olika enheter.

Omsättning i Dropbox

Intäkter från försäljning var under 2017 1,1 miljarder dollar. Tillväxten under tre år var 38,3%.
USA står för 54% av intäkterna. Övriga världen är 46%.

Image

Dropbox är ett internationellt varumärke. Det har ett rykte att vara en pålitlig molnlagring med flera andra tjänster.

Aktiepriser och tillgångar för Dropbox

Dropbox-aktier börsnoterades den 22 mars 2018. Finns för närvarande på NASDAQ.

Inkomstpotential

Precis före börsnoteringen publicerade Dropbox statistik för sina kunder. Vid den tidpunkten användes Dropbox av 500 miljoner användare. Av dessa är 11 miljoner abonnenter av betalda tjänster. Den potentiella tillväxten i intäkter är inte uttömd, vilket bekräftas av dynamiken i aktiernas tillväxt som ökade med cirka 50% under de första dagarna.