Electricite de France (EDF)

Om Electricite de France (EDF)

Électricité de France S.A. (EDF; Electricity of France) är ett franskt energibolag som till största delen ägs av den franska staten.

Bolaget har en diversifierad portfölj som omfattar Europa, Sydamerika, Nordamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika, med en total överskottskapacitet på 120 GW.

EDF var världens största energiproducent 2009. 2011 genererade företaget 22 % av elektriciteten i EU och större delen av elektriciteten producerades företagets kärnkraftsverk.

Elproduktion från bränsle:
64,3 % – kärnkraft:
12,3 % – förnybara energikällor (varav 4,6 % är vattenkraft):
8,6 % – naturgas:
14,5 % – kol:
0,3 % – övrigt

EDF:s 58 aktiva kärnreaktorer (i Frankrike) är utspridda i 20 olika städer (kärnkraftverk).
Företagets huvudkontor är i Paris (Frankrike) och VD:n
är Jean-Bernard Levy.

Värderingar
Fitch Ratings gav Électricité de France S.A. "A-" för långsiktigt kreditbetyg (2016) med en stabil utsikt.

S&P Global Ratings gav Électricité de France S.A. "A-"  för långsiktigt kreditbetyg (2017) med en  negativ utsikt.

Samtidigt gav Moody's företaget "A3" för långsiktigt kreditbetyg (2016) med en stabil utsikt.

Aktier i Électricité de France S.A.
2018 steg företagets aktier med 32,44 %. Mellan 2015 och 2017 föll aktien med 52,7%. Denna sänkning var dock helt och hållet begränsad till 2015. 2016 steg aktiens värde med 7,6 %. Företagets toppnotering 2018 var 15,78 euro per aktie, och dess lägsta noterade värde samma år var 10,02 euro.

Resultat
Företagets årsredovisning 2018 visar en avkastning på 69 miljarder euro (1 % sänkning från 2017). Men intäkterna väntas öka med 5 % 2019, vilket ger en vinst på 72,19 miljarder euro. 2018 var vinst per aktie 0,42 euro, men dessa siffror kan stiga till 0,72 under 2019.