ENEL SPA

Om ENEL SPA

Enel SPA är ett italienskt energibolag som producerar, levererar och distribuerar både elektricitet och gas. Enel arbetar aktivt med att utveckla förnyelsebara elkällor och implementerar nya system för att lagra elektrisk energi. Det är en av de största elleverantörerna i Europa och Sydamerika med 73 miljoner kunder världen över.

Bolaget grundades av den italienska staten 1962 i ett försök att ena landets nationella elnät. Bolaget genomgick en omstrukturering till ett aktiebolag 1992 innan det privatiserades 1999. I april 2016 ägde den italienska staten 23,6 % av bolagets aktier.

Enel representeras i 34 länder och har ungefär 69 000 anställda världen över. Huvudkvarteret är i Rom, Italien.

Bolagets aktier är listade på FTSE MIB och
marknadsvärdet uppskattas till närmare 57 miljarder euro. 2018 hade bolaget en nettovinst på 4,8 miljarder euro.