Nacional de Electricidad

Om Nacional de Electricidad

Privatägt företag som driver handel inom elproduktion och distribution samt konsultation och ingenjörstjänster.

Företaget kontrollerar 34 % av Chiles energimarknad och driver faciliteter för produktion i Chile, Brasilien, Argentina, Peru och Columbia.