Gazprom PJSC

Om Gazprom PJSC

Gazprom är ett ryskt företag, ledande inom prospektering, transport, lagring och leverans av råolja och naturgas. Gazprom förvaltar system av rörledningar och transporterar gas från Ryssland till Europa och Asien. Gazprom är världens största producent av gas och förfogar över de rikaste fyndigheter av gas i världen. Företaget tar också hand om produktionen av elektro- och termoenergi. Totalt ger Gazprom ca 25% av skatteinflödet i den ryska budgeten.