General Electrics Co.

Om General Electrics Co.

General Electricär en amerikansk multisektorisk koncern som producerar en mängd olika utrustning incklusive gasturbiner, flygplansmotorer, medicinsk utrustning, hushållsprodukter och plastvaror.