Home Depot Inc.

Om Home Depot Inc.

The Home Depotär den största kedjan som säljer verktyg och byggnadsmaterial. Kedjan inkluderar fler än 2000 affärer i USA, Kina, Kanada och Mexico.