IBM Corp.

Om IBM Corp.

IBM (International Business Machines) är en av världens största producenter av hård- och mjukvaror. IBM är känt som skaparen för hela PC-industrin.