Industrial & Commercial Bank of China

Om Industrial & Commercial Bank of China

(Industrial and Commercial Bank of China) är den största kommersiella banken i Kina. Den finns inkluderad i the Big Four som en av de största nationella bankerna i Kina (tillsammans med Bank of China, Agricultural Bank of China och China Construction Bank).

ICBC kontrollerar en femtedel av hela banksektorn i Kina. bankens tillgångar uppgår till 3.3 trillioner USD.