Lukoil PJSC

Om Lukoil PJSC

Lukoil genomför prospektering, produktion, raffinering, transport och leverans av råolja och gas till marknaden mestadels i den västsibiriska regionen. Företaget tillverkar bränslen och andra oljederivat. Det transporterar olja via pipeline, hanterar ett nätverk av oljeraffinaderier och pumpstationer i Ryssland, USA och Europa. Lukoil är världens största privatägda företag för råoljefyndigheter, och tredje största för hydrokolavlagringar.