McDonald's Corp.

Om McDonald's Corp.

McDonalds är en av världens absolut största snabbmatskedjor. Företaget finns representerat i 118 av världens länder och fler än 30 000 organisationer är verksamma under namnet McDonald´s. Utöver traditionell servering av snabbmat, har en cafékedja med namnet «McCafe» vuxit fram relativt nyligen.