Petrobras S.A.

Om Petrobras S.A.

Petrobras (Petroleo Brasilero S.A) är brasiliens största kontrollerade olje- och gasföretag. Företaget är har många strängar på sin lyra och inkluderar; transporter, refiniering- och försäljning av olja, oljeprodukter, naturgas och andra kolhydrater. Det producerar dessutom biobränsle och mineral till gödning. Företaget producerar också mineralgödning, det genererar dessutom transporter och köper elkraft.