Pfizer Inc.

Om Pfizer Inc.

Pfizerär en av världens största läkemedelsföretag. Det anses vara ledande när det gäller att utveckla mediciner mot diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Pfizer är upphovsmakare och producent av “Viagra”. Varje år investerar företaget över 7,5 miljarder dollar inom forskningen och har som mål att skapa nya, effektiva läkemedel.