Repsol SA

Om Repsol SA

Repsol SA  är ett spanskt/latinamerikanskt olje- och gasföretag. Deras aktier finns på Madrid Stock Exchange (MAD). viktas in i beräkningen av IBEX 35 Index. Bolaget grundades 1987 som ett dotterbolag till National Institute for Coal (INH).

Repsols verksamheter omfattar undersökning, produktion, raffinering och transport av olja och naturgas. Företaget har även ett eget nätverk av bensinstationer för att sälja bränsle till fordon och andra produkter inom återförsäljningsmarknaden. Företaget äger oljereserver i Spanien, Latinamerika, Asien, Nordafrika, Mellanöstern och i USA, och  driver för närvarande verksamhet i mer än 40 olika länder. Repsol har ungefär 27 000 anställda världen över. Deras totala gas- och oljeproduktion beräknas motsvara 724 000 oljefat per dag. I monetära värden uppskattas företagets tillgångar till 65 miljarder euro.
Repsols huvudkontor är i Madrid, Spanien och företagets VD är Josu Jon Imaz.

Värderingar
Det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody's uppgraderade nyligen Repsols värderingar för långsiktiga kreditbetyg och långfristig fordran för vilken säkerhet har ställts från "Baa2" till "Baa1" med en stabil utsikt (2018).
S&P Global Ratings uppgraderade också Repsols värdering av företagets långsiktiga skyldigheter till "BBB" från "BBB-" (2017).
Samtidigt gav Fitch det spanska olje- och gasföretagets långsiktiga värderingar för kreditbetyg "BBB", vilket var en uppgradering från en stabil till positiv utsikt (2018).

Aktier i Repsol
Företagets aktier steg endast med 1,16 % förra året efter att de genomgick en kraftig nedgång under H2 2018.  Från januari 2016 till juli 2018 visade dock Repsol en stabil tillväxt med en genomsnittlig ökning på 37,7 %. Företagets toppnotering under 2018 var 16,975 euro per aktie, och deras lägsta noterade värde var 14,003 euro.

Resultat
2018 ökade Repsols nettovinst med 10,4 % jämfört med föregående år och nådde upp till 2,341 miljarder euro.  Företagets intäkter för samma period uppskattas till 49,873 miljarder euro, vilket motsvarade en ökning på 19,7 % under 2017.