Sberbank of Russia PJSC

Om Sberbank of Russia PJSC

Sberbank är den största kommersiella banken i Ryssland och OSS med ett välutvecklat system med nästan 17 tusen kontor bara i Ryssland territorium. Över 70% av ryska medborgare använder sig av bankens tjänster, såväl som drygt 1 miljon ryska företag. Omkring 46% av det ryska folkets insättningar hålls inom banken. 38,7% av alla lån som ges till privatpersoner och 32,2% av alla lån som ges till juridiska personer i landet tillhandahålls av Sberbank. Banken är också representerad utanför Ryssland, där den tjänar cirka 11 miljoner människor. Bortsett från OSS-länderna (Kazakstan, Ukraina och Vitryssland), erbjuder Sberbank också sina tjänster i 9 länder i Central- och Östeuropa och i Turkiet.