Siemens AG

Om Siemens AG

Siemens AGär en tysk koncern som designar och producerar hushållsapparater, infrastruktur för telekommunikation, teknologiska transportlösningar samt medicinsk utrustning. Siemens är i nuläget en av världens största producenter av elgeneratorer, lokmotiv och automatiserade system för produktionsstyrning.

Företaget grundades 1847 av den berömda tyska vetenskapsmannen Werner Von Siemens. Bolaget expanderade på den internationella marknaden och gjorde sig snabbt ett namn genom att bygga telefonledningar och designa optiska instrument/elektromedicinsk utrustning.

Siemens, med verksamhet i över 200 länder, har cirka 379 000 anställda världen över. Deras huvudkontor ligger i München, Tyskland.
Siemens har den största marknadsandelen (cirka 9 %) av alla bolag som är listade på Tysklands största börsindex—DAX—och räknas även med i de andra stora börserna, som till exempel USA:s Dow Jones och S&P.

Bolagsgruppens marknadskapital beräknas till cirka 90 miljarder euro (april 2019), och bolaget hade en nettovinst på 6,1 miljarder euro 2018.