Exxon Mobil Corp.

Om Exxon Mobil Corp.

Exxon Mobil Corp. är det största privata oljebolaget i världen, och en av de allra största företagen när det gäller marknadsandelar. Företaget utvinner olja i flera delar av världen inkl. USA, Kanada, Mellanöstern, etc. Företaget äger ett stort nätverk av bensinstationer i fler än 100 länder.