Skip to main content

USD/NOK

USD (US dollar)
Munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika, Salvador en de Marhall-eilanden. De grootste reservevaluta ter wereld.
Uitgegeven door:Federal Reserve System (Fed)
De prijsdynamiek hangt af van de rentetarieven van de Fed en van de inflatie- en groeiratio van de VS.

NOK (Noorse kroon)
Munteenheid van Noorwegen. Het behoort tot een groep commodityvaluta's.
Uitgegeven door:Central Bank of Norway
De prijsdynamiek hangt vooral af van d olieprijzen, de rentetarieven van de Nationale Bank van Noorwegen, inflatie en de groeiratio's van het land.