Skip to main content

Libertex waarschuwing fraude

Libertex is een groep bedrijven die internationaal actief is, en informatie of vermoedens van frauduleuze activiteiten ernstig neemt. We identificeren regelmatig bedrijven die onze of gelijkaardige namen gebruiken zonder onze toestemming. Dit creëert verwarring en verspreidt valse informatie over onze groep en dienstverlening.

We hebben deze fraudewaarschuwing ontwikkeld om

  • Het algemene publiek te informeren over frauduleuze bedrijven;

  • Advies te verlenen over de misleidende en valse informatie die aan onze groep gerelateerd kan zijn;

  • Alle kloonbedrijven die werken met kwaadwillige inhoud bloot te stellen.

Als u vermoedt dat er frauduleus is gehandeld of als u bent benaderd door iemand die ons merk, naam of logo oneigenlijk gebruikt, neem dan hier contact met ons op: [email protected]

Kloonbedrijven

Als u vermoedt dat u te maken hebt met een nepbedrijf (clone firm) dat gebruik maakt van ons merk, naam of logo, raden we aan dat u geen enkele persoonlijke gegevens deelt en onmiddellijk contact met ons opneemt op [email protected]

We doen ons uiterste best om alle kloonbedrijven te identificeren, maar moeten adviseren dat sommige voor een bepaalde tijd niet geïdentificeerd worden door ons. Klanten moeten steeds bevestigen of bedrijven waarmee ze online in contact zijn, legitiem zijn alvorens persoonlijke informatie te delen of zaken te doen. 

Onze naam en identiteit werden frauduleus gebruikt in bepaalde situaties waarvan we op de hoogte waren en geen controle over hadden. Ook al voelen we mee met iedereen die op deze manier geld verloren is, kan Libertex geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor een frauduleuze aansporing tot betaling in onze naam.

We hebben er kennis van genomen dat een persoon met de naam Mark Fischer ongeoorloofd contact opneemt met onze klanten in Duitsland. Dit gebeurt namens de tussenpersoon "CCFD", die op de waarschuwingslijst voor fraude van de Finma wordt vermeld https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/ccfdbank." Behandel communicatie die u van Mark Fischer of het CCFD-merk ontvangt uitermate voorzichtig. Beide zijn niet aan ons gelieerd en zijn niet geautoriseerd door de Libertex-groep of dochterondernemingen of filialen daarvan.