Skip to main content

SGD/JPY

SGD (Singapore dollar)
Munteenheid van Singapore.
Uitgegeven door:Monetary Authority of Singapore
De prijsdynamiek hangt af van de rentetarieven van de Monetary Authorities of Singapore, inflatie en de groeiratio's van het land.

JPY (Japanse yen)
Valuta van Japan. Een van de voornaamste valuta in de Aziatisch-Pacifische regio met een variabele rente.
Afgegeven door: Bank van Japan
De koers is afhankelijk van de rentetarieven van de Bank van Japan, inflatie en groeipercentages van de plaatselijke economie. Groei is voor het land lange tijd essentieel geweest, alsmede het voorkomen van deflatie door het aftoppen van de waardevermeerdering van de nationale valuta.