Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Warunki i opłaty

CFD
Racunek Invest
Opłaty transakcyjne
Spread

spready są zmienne w zależności od warunków rynkowych. Sprawdź średni spread poszczególnych instrumentów tutaj.

Swapy

opłata jest pobierana z rachunku handlowego za każdą noc utrzymywania pozycji. To znaczy, że im dłużej pozycja jest utrzymywana, tym więcej kosztuje. Sprawdź nasze swapy tutaj.

Rolowanie

pobieramy od klientów opłatę za rolowanie kontraktu futures na następny miesiąc lub kwartał, równą spreadowi otwarcia i zamknięcia transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przykładem w dokumentach Specyfika realizacji operacji handlowych.

Korekta depozytu zabezpieczającego

do 0,3% (dotyczy tylko platformy Libertex) - opłata ta zostanie naliczona tylko wtedy, gdy waluta rachunku transakcyjnego klienta różni się od waluty kwotowanej aktywa bazowego.

Opłaty administracyjne
Opłaty za nieaktywność

10 EUR (lub odpowiednio 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN), jeśli rachunek jest nieaktywny przez 180 dni kalendarzowych (tj. nie ma transakcji, nie ma otwartych pozycji, nie ma wypłat ani wpłat).

Opłata za utrzymanie

10 EUR miesięcznie (lub odpowiednio 10 GBP, 10 CHF, 50 PLN), jeśli Klient nie wypłaci pozostałego salda z rachunku w ciągu dwóch miesięcy od daty rozwiązania Umowy.

Zestawienia transakcji

Bezpłatne

Zamknięcie rachunku

Bezpłatne

Metody płatności
Wpłaty
Bezpłatne

Wypłaty

PayPal
Bezpłatne
Skrill
Bezpłatne
Neteller
1%
Karta kredytowa/debetowa
1 EUR
SEPA / międzynarodowy przelew bankowy
0,5% (min. 2 EUR, maks. 10 EUR)

*Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę Metody płatności.

Minimalne kwoty transakcji
Minimalna pierwsza wpłata
100 EUR

Minimalna wypłata

PayPal
10 EUR
Skrill
10 EUR
Neteller
10 EUR
Karta bankowa
10 EUR
Przelew bankowy
0 EUR
Minimalne kwoty transakcji

20 EUR (platforma Libertex)

0,01 lota (platforma MetaTrader)

Wymagany depozyt zabezpieczający
Margin
Mnożnik
Główne pary walutowe
3,33%
1:30
Drugorzędne i egzotyczne pary walutowe
5%
1:20
Złoto
5%
1:20
Inne towary
10%
1:10
Akcje i fundusze ETF
20%
1:5
Główne indeksy
5%
1:20
Drugorzędne indeksy
10%
1:10
Kryptowaluty
50%
1:2

*W przypadku CFD na opcje, prosimy o zapoznanie się ze stroną specyfikacji.

Opłaty inwestycyjne
Prowizja
Bezpłatnie
Spread rynkowy
Zmienny
Forex FeeOpłata za forex

Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy rachunek Invest jest prowadzony w walucie innej niż waluta rachunku.

Opłaty administracyjne
Zestawienia transakcji
Bezpłatne
Zamknięcie rachunku
Bezpłatne
Metody płatności
Wpłaty
Bezpłatne

Wypłaty

Skrill
Bezpłatne
PayPal
Bezpłatne
Neteller
1%
Karta kredytowa/debetowa
1 EUR
SEPA / międzynarodowy przelew bankowy
0,5% (min. 2 EUR, maks. 10 EUR)

*Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę Metody płatności.

Opłaty transakcyjne
Minimalna pierwsza wpłata
100 EUR

Minimalna wypłata

Skrill
10 EUR
Neteller
10 EUR
Karta bankowa
10 EUR
Przelew bankowy
0 EUR
Minimalna inwestycja
Akcje ułamkowe
Podatki i daniny rządowe
Podatek u źródła

Zależy od osobistych okoliczności. Zarządzane automatycznie przez Indication Investments Ltd.

Amerykańskie opłaty depozytowe (ADR)

od 0,01 EUR
Banki depozytariusze ADR obciążają posiadaczy opłatami depozytowymi ADR, czasami zwanymi opłatami za usługi depozytowe, w celu zrekompensowania bankom depozytariuszom inwentaryzacji akcji spoza USA oraz wykonywania usług rejestracji, zgodności z przepisami, wypłaty dywidendy, komunikacji i prowadzenia dokumentacji.

Opłaty za działalność handlową (TAF)

od 0,000119 EUR
Opłata za działalność handlową jest naliczana od wartości brutto transakcji sprzedaży akcji i opcji.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)

od 0,0008%
Opłata Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jest naliczana od wartości brutto zrealizowanych transakcji sprzedaży akcji i opcji.