Skip to main content

Handluj z dźwignią finansową do 600× w Libertex

Status Profesjonalnego Inwestora umożliwia inwestowanie z maksymalną dźwignią finansową do 600x w Libertex. Aby uzyskać ten status, musisz spełnić dwa z trzech kryteriów:

  1. Przeprowadziłeś/-aś znaczną liczbę transakcji ze średnią częstotliwością 10 na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów na jednym z rynków reprezentowanych w Libertex lub na innych platformach transakcyjnych.

  2. Masz co najmniej rok doświadczenia w branży usług finansowych w roli zawodowej wymagającej wiedzy na temat odpowiednich transakcji lub usług.

  3. Twój portfel instrumentów finansowych, w tym oszczędności, musi być wyceniany na ponad 500.000 EUR1.

Portfel instrumentów finansowych obejmuje akcje, instrumenty pochodne (tylko depozyty gotówkowe złożone do funduszu/zyski z inwestycji w instrumenty pochodne), instrumenty dłużne i depozyty gotówkowe. Nie obejmuje on portfeli nieruchomości, bezpośredniej własności towarów ani wartości nominalnej instrumentu lewarowanego.

lub

Handel z korzyściami zawodowymi

lub