Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Kwalifikowalność do Profesjonalnego Tradera

  • Klient Profesjonalny zrzeka się prawa do następujących elementów:
  • 1) Rozszerzonych informacji o ryzyku
  • 2) Odszkodowania z Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF)
  • 3) Rzecznik Finansowy Rozstrzyganie Sporów

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Kategoryzacji Klientów, aby uzyskać więcej informacji

Status Profesjonalnego Inwestora umożliwia inwestowanie z maksymalną dźwignią finansową w Libertex. Aby uzyskać ten status, musisz spełnić dwa z trzech kryteriów:

  1. Przeprowadziłeś/-aś znaczną liczbę transakcji ze średnią częstotliwością 10 na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów na jednym z rynków reprezentowanych w Libertex lub na innych platformach transakcyjnych.

  2. Masz co najmniej rok doświadczenia w branży usług finansowych w roli zawodowej wymagającej wiedzy na temat odpowiednich transakcji lub usług.

  3. Twój portfel instrumentów finansowych, w tym oszczędności, musi być wyceniany na ponad 500.000 EUR1.

Portfel instrumentów finansowych obejmuje akcje, instrumenty pochodne (tylko depozyty gotówkowe złożone do funduszu/zyski z inwestycji w instrumenty pochodne), instrumenty dłużne i depozyty gotówkowe. Nie obejmuje on portfeli nieruchomości, bezpośredniej własności towarów ani wartości nominalnej instrumentu lewarowanego.

lub
lub