Skip to main content

Henry Hub Natural Gas

Henry Hub Natural Gas is een soort aardgas dat in de VS wordt geproduceerd en via Henry Hub, een knooppunt in Louisiana, wordt verdeeld.

De prijzen van aardgas in de VS worden bepaald op de beurs en hangen vooral af van het evenwicht tussen vraag en aanbod. Bovendien hangt de prijsdynamiek samen met productieprofielen, de weersomstandigheden en in mindere mate met de olieprijzen.