Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 73.77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

73.77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)

Fundusz ETF iShares 7-10 Year Treasury Bond (IEF) to obligacyjny ETF składający się z amerykańskich obligacji skarbowych o terminie zapadalności od siedmiu do dziesięciu lat.

Cena obligacji ETF aktywnie reaguje na oczekiwania i zmiany stóp procentowych dokonywane przez amerykański Fed.

Fundusz został utworzony 22 lipca 2002 roku. Od 1 lipca 2007 r. akcje funduszu są przedmiotem obrotu na giełdzie NASDAQ. Jego kapitalizacja rynkowa przekracza 26 miliardów dolarów. Średnia ważona zapadalność obligacji funduszu wynosi 8,39 roku.

Możliwości handlu kontraktami CFD

Średnia dzienna zmiana ceny iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF w 2023 r. wynosi 0,54%. 

Amerykańska Rezerwa Federalna aktywnie podnosiła stopy procentowe w latach 2022–2023, wywierając presję na wartość tego obligacyjnego funduszu ETF.

Stopa dywidendy z tego obligacyjnego funduszu ETF wynosi około 2,9% rocznie, a dywidendy są obliczane co miesiąc.

Jak kupować i sprzedawać kontrakty CFD na iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Na platformie Libertex możesz handlować kontraktami CFD na iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF na zarówno długich, jak i krótkich pozycjach bez posiadania rzeczywistych aktywów bazowych.