Skip to main content

Bitcoin

Bitcoiny mogą zostać użyte do zapłaty za produkty i usługi podmiotom, które je akceptują. Można je zamienić na tradycyjne waluty na specjalnych giełdach.

Emitowane przez: użytkowników systemu, którzy wykorzystują cyfrowe możliwości swojego oprogramowania do utrzymania działania (tzw górnictwo - mining). Emisja jest zdecentralizowana i ograniczona w wolumenie i czasie - końcowy wolumen jest algorytmicznie ustawiony na 21 milionów.

Dynamika ceny Bitcoina zależy od stopnia zaufania do tej waluty. Jest ona wyłącznym wynikiem popytu i podaży. System nie posiada centralnego podmiotu, który kontroluje emisję, wpływa na kurs lub akceptuje albo zmusza innych do akceptowania płatności w Bitcoinach. Dlatego też, faktyczna wartość Bitcoina zależy od dynamiki globalnego wolumenu produktów i usług, które można kupić za tę walutę.