Skip to main content

Cosmos

Cosmos jest zdecentralizowaną siecią niezależnych równoległych sieci blockchain.
Cosmos oferuje technologię, która umożliwia płatności bezpośrednie pomiędzy różnymi sieciami blockchain bez angażowania giełd kryptowalutowych. To sprawia, że sam Cosmos jest zdecentralizowaną platformą wymiany.
Inwestorzy są bardzo zainteresowani kryptosystemem Cosmos ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji i przechowywania. Doceniają również zdolność do szybkiego przeprowadzenia i potwierdzenia konwersji monet na inne aktywa cyfrowe lub pieniądz fiducjarny.
W czwartym kwartale roku 2019 cena Cosmos wzrosła z 2,5156 USD do 4,2294 USD, co oznacza 1,7-krotną zwyżkę!