Skip to main content

EUR/MXN

EUR (Euro)
Jednostka walutowa strefy euro, do której należy 18 wiodących europejskich państw. Druga globalna waluta rezerwowa obok dolara pod względem wagi.
Emitowana przez: Europejski Bank Centralny (ECB)
Dynamika ceny zależy od stóp procentowych ECB, inflacji oraz tempa wzrostu gospodarki regionu.

MXN (meksykańskie peso)
Jednostka walutowa Meksyku.
Emitowana przez: Bank Meksyku
Dynamika ceny zależy od stóp procentowych Banku Meksyku, inflacji oraz tempa wzrostu gospodarki państwa.