Skip to main content

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej straty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej (mnożnika). 74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na znaczne ryzyko straty pieniędzy. Kliknij tutaj, aby przeczytać nasze pełne Ostrzeżenie o ryzyku.

74.91% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

EUR/PLN

EUR (euro)
Jednostka walutowa strefy euro, w skład której wchodzi 19 czołowych krajów europejskich. Jest to druga pod względem znaczenia waluta rezerwowa świata. 
Emitent: Europejski Bank Centralny (ECB)
Zmiany cen EUR są uwarunkowane główną stopą procentową ECB, a także inflacją i tempem wzrostu gospodarczego strefy. 

PLN (polski Złoty)
Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej. 
Emitent: Narodowy Bank Polski
Zmiany cen PLN są uwarunkowane główną stopą procentową Narodowego Banku Polski, a także inflacją i tempem wzrostu gospodarczego kraju.