Skip to main content

EUR/PLN

EUR (euro)
Jednostka walutowa strefy euro, w skład której wchodzi 19 czołowych krajów europejskich. Jest to druga pod względem znaczenia waluta rezerwowa świata. 
Emitent: Europejski Bank Centralny (ECB)
Zmiany cen EUR są uwarunkowane główną stopą procentową ECB, a także inflacją i tempem wzrostu gospodarczego strefy. 

PLN (polski Złoty)
Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej. 
Emitent: Narodowy Bank Polski
Zmiany cen PLN są uwarunkowane główną stopą procentową Narodowego Banku Polski, a także inflacją i tempem wzrostu gospodarczego kraju.