Skip to main content

EUR/RUB

EUR (Euro)
Jednostka walutowa strefy euro, do której należy 18 wiodących europejskich państw. Druga globalna waluta rezerwowa obok dolara pod względem wagi.
Emitowana przez: Europejski Bank Centralny (ECB)
Dynamika ceny zależy od stóp procentowych ECB, inflacji oraz tempa wzrostu gospodarki regionu.

RUB (rosyjski rubel)
Jednostka walutowa Rosji, która jest także używana na terytorium Abchazji i Osetii Południowej. Należy do grupy walut surowcowych (silnie zależnych od notowań surowców).
Emitowana przez: Bank Rosji
Dynamika ceny zależy głównie od cen ropy naftowej.